Modul I

Multimediální & klasická laboratoř chemika

Modul II

Katalog chemických látek a přípravků

Modul III

CLIL metoda v laboratorní technice

Modul IV

Zábavná experimentální chemie

Modul V

Odborné praxe, exkurze a stážeNázev projektu: Interaktivní laboratoř chemie

 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Název projektu: Interaktivní laboratoř chemie

 

Realizátor projektu: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

 

Název projektu anglicky: Interactive Chemistry Laboratory

 

Datum zahájení projektu: 01.03.2012

 

Datum ukončení projektu: 30.11.2014

Doba trvání projektu v měsících: 33,0

 

Rozpočet projektu celkem:   2 662 202,-Kč

 

Stručný obsah projektu:

Hlavním cílem projektu je inovace laboratoře a výukových materiálů technického oboru 28-42-L/01 Chemikoperátor.

Zavedením nového oboru je třeba reagovat na požadavky praxe s ohledem na potřeby a nároky žáků,

vytvořit pro ně přitažlivý a moderní výukový program.

Projekt chce s využitím moderní didaktické a výpočetní techniky žáky účinně motivovat ke studiu zvoleného oboru, spojuje práci v chemické laboratoři s následnou odbornou praxí v závodech.

Teoretické učivo z chemických předmětů se efektivně propojí s multimediálními výstupy orientovanými na aplikaci laboratorních metod a nácvik laboratorní techniky. Část projektu zahrnuje vysoce motivující složku efektních chemických experimentů.

Požadavky na zvyšování odborných kompetencí chemika-operátora a potřeby praxe odráží modul metody CLIL -výuky odborného učiva (zde z oblasti laboratorní praxe) pomocí cizího jazyka.

Výstupem projektu je výukový portál s 5 vzájemně provázanými moduly a modernizovaná klasická laboratoř chemie.

 

Název projektu

Interaktivní laboratoř chemie

CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Adresa příjemce

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Purkyňova 12
746 01 Opava

tel.: +420 553 760 500

www.zemedelka.opava.cz