Modul I
Multimediální & klasická laboratoř chemika

Modul II
Katalog chemických látek a přípravků

Modul III
CLIL metoda v laboratorní technice

Modul IV
Zábavná experimentální chemie

Modul V
Odborné praxe, exkurze a stážeNázev projektu: Interaktivní laboratoř chemie

 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0023

OBSAH 50 ks dvouhodinových laboratorních návodů oborů Agropodnikání, Přírodovědné lyceum a Ochrana přírody:

1 Kvalitativní elementární analýza org. látek

2 Příprava fenolftaleinu

3 Neutralizační odměrná analýza

4 Roztoky a práce s roztoky

5 Krystalizace a sublimace

6 Faktory ovlivňující chemické reakce

7 Vážení a měření hustoty

8 Měření objemu

9 Lipidy

10 Sacharidy

11 Rozbor mléka

12 Čištění organických látek

13 Bílkoviny

14 Příprava a důkaz halogenů

15 Rozbor siláže

16 Kovy a jejich sloučeniny

17 Karboxylové kyseliny

18 Halogeny

19 Vitamíny a močovina

20 Hydroxyderiváty – alkoholy

21 Enzymy

22 Gravimetrie

23 Hydroxyderiváty – fenoly

24 Esterifikace

25 Alkalické kovy a kovy alkalických zemin

26 Gazometrické stanovení peroxidu vodíku

27 Dusík a jeho sloučeniny

28 Příprava vodíku a kyslíku

29 Kationty III. a IV. analytické třídy

30 Kationty I. a II. analytické třídy

31 Síra a její sloučeniny

32 Analytika aniontů

33 Redox analýza (manganometrie)

34 Acidobazické indikátory

35 Fyzikálně-chemické metody

36 Odměrná analýza – chelatometrie

37 Zmýdelňování – příprava mýdla

38 Oxidačně – redukční reakce

39 Úvod do analytické chemie

40 Vlastnosti kyselin

41 BOZP a první pomoc

42 Názvosloví anorg. látek

43 Názvosloví org. látek

44 Redoxní reakce – kvantitativní

45 Názv. org. sloučenin-deriváty

46 Chromatografie

47 DNA -izolace

48 Plasty

49 Redoxní reakce – kvantita

50 Železo a jeho sloučeniny

Alternativní odkaz pro stažení všech pracovních listů:

http://uloz.to/xk3HGFK1/laboratorni-navody-2hodinove-rar

 

 

Název projektu

Interaktivní laboratoř chemie

CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Adresa příjemce

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Purkyňova 12
746 01 Opava

tel.: +420 553 760 500

www.zemedelka.opava.cz