Modul I
Multimediální & klasická laboratoř chemika

Modul II
Katalog chemických látek a přípravků

Modul III
CLIL metoda v laboratorní technice

Modul IV
Zábavná experimentální chemie

Modul V
Odborné praxe, exkurze a stážeNázev projektu: Interaktivní laboratoř chemie

 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Pracovní porada

Pracovní porada

 

Zápis – protokol z jednání lednové pracovní porady projektu, konané  v kanceláři projektu Masarykovy střední školy zemědělské a VOŠ, Opava.

Přítomni: dle prezenční listiny

Obsah jednání:

 

1. Předána 4 Monitorovací zpráva 30. 12. 2013 – čekáme na připomínky.

2. Ukončení činnosti fin. Manažera Bc Vlastimila Raidy k 9. 1. 2014 na vlastní žádost.

3. Od 20. 1. 2014 nová účetní p. Hana Popková a od 1. 2. 2014 nová finanční manažerka a personalistka Ing. Kateřina Ondrušková.

4. Zpracovat stávající účetní doklady, nákupy v hotovosti, převzít pokladnu, udělat inventarizaci, zpracovat přehled čerpání, kontrola financování projektu.

6. Kontroly aktivit Experimentální chemie dle harmonogramu kontrol. Ukončeny interní korektury lab. návodů Modulu 1.

7. Pořízena fotodokumentace z pracovních porad a zakoupen multimediální SW Adobe.

Název projektu

Interaktivní laboratoř chemie

CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Adresa příjemce

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Purkyňova 12
746 01 Opava

tel.: +420 553 760 500

www.zemedelka.opava.cz