Modul I
Multimediální & klasická laboratoř chemika

Modul II
Katalog chemických látek a přípravků

Modul III
CLIL metoda v laboratorní technice

Modul IV
Zábavná experimentální chemie

Modul V
Odborné praxe, exkurze a stážeNázev projektu: Interaktivní laboratoř chemie

 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Pracovní porada

Pracovní porada

Zápis – protokol z jednání pracovní porady č. 20 projektu, konané dne 14.11. 2013   v kanceláři projektu Masarykovy střední školy zemědělské a VOŠ, Opava.

Přítomni: dle prezenční listiny

Obsah jednání:

 

  1. Úkoly z minulé porady postupně plněny, pokračují práce na čtyřech modulech – laboratorní návody a videa modulu č. 1, anglické návody CLIL modulu č.3,  efektní pokusy modulu č.4, exkurze modulu č. 5.
  2. V listopadu probíhají dvě exkurze – Zpracování řepy a výroba cukru (Moravskoslezské cukrovary Opava) a jaderná elektrárna Dukovany.
  3. Objednán a zaplacen digitální mikroskop Levenhuk, čeká se na dodávku přístroje od dodavatele.
  4. Zajištění propagační akce studentů a učitelů Advent po technické stránce:

Objednat propagační deštníky a zateplené vesty k propagaci projektu, zajistit označení logem. Pro skupiny žáků předvádějících efektní a analytické pokusy zajistit trika s logem projektu (k dispozici zbytek z minulých akcí).

Vyrobit propagační sestřih videa z původní a nové laboratoře vybudované z prostředků esf, ukázku nových výukových materiálů a umístit jako smyčku na promítací plochu či notebook. Během akce pořizovat fotodokumentaci, popř. video nahrávky k pozdějšímu zpracování na promo DVD.

Vybrat skupiny předvádějících žáků, seznámit je s úkoly, zajistit bezpečné provádění pokusů před veřejností, teoreticky žáky instruovat a vést během akce na dvou pracovištích.

Dvoudenní akce – zajistit teplé občerstvení, přípravu chemikálií a úklid, distribuci propagačních letáků projektu, fotodokumentaci aktivit, informovanost veřejnosti na místě, po akci na webových stránkách. Podrobnost bude tým řešit průběžně.

Název projektu

Interaktivní laboratoř chemie

CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Adresa příjemce

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Purkyňova 12
746 01 Opava

tel.: +420 553 760 500

www.zemedelka.opava.cz