Modul I
Multimediální & klasická laboratoř chemika

Modul II
Katalog chemických látek a přípravků

Modul III
CLIL metoda v laboratorní technice

Modul IV
Zábavná experimentální chemie

Modul V
Odborné praxe, exkurze a stážeNázev projektu: Interaktivní laboratoř chemie

 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Pracovní porada

Pracovní porada

 

Zápis z jednání pracovní porady č. 9 projektu, konané dne 11.12.2012   v kanceláři projektu Masarykovy střední školy zemědělské a VOŠ, Opava.

Přítomni: dle prezenční listiny

Firmou Boxed s.r.o. bylo dne 10.12.2012 dodáno ICT vybavení – interaktivní tabule s příslušenstvím (stojan, držák, závaží, SW), projektor a multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka a scanner). Do provozu bylo uvedeno multifunkční zařízení a dojednána montáž tabule na leden 2013.

Byly publikoványinformace o Adventu včetně fotodokumentace. Garant publicity dodá do monitorovací zprávy č.2 fotografie zhotovených propagačních předmětů .

V průběhu prosince pokračují práce na laboratorních návodech, budou předloženy poskytovateli dotace až ve finální podobě po skončení modulu.

P.říští pracovní porada proběhne v měsíci lednu, jinak dle potřeby.

Název projektu

Interaktivní laboratoř chemie

CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Adresa příjemce

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Purkyňova 12
746 01 Opava

tel.: +420 553 760 500

www.zemedelka.opava.cz