Modul I
Multimediální & klasická laboratoř chemika

Modul II
Katalog chemických látek a přípravků

Modul III
CLIL metoda v laboratorní technice

Modul IV
Zábavná experimentální chemie

Modul V
Odborné praxe, exkurze a stážeNázev projektu: Interaktivní laboratoř chemie

 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Pracovní porada

Pracovní porada

Zápis – protokol z jednání pracovní porady č. 21 projektu, konané dne 18.12. 2013   v kanceláři projektu Masarykovy střední školy zemědělské a VOŠ, Opava.

Přítomni: dle prezenční listiny

Obsah jednání:

  • Byla schválena 3. MZ s žádostí o platbu, peníze za třetí monitorovací období jsou na účtu.
  • Příprava a zpracování podkladů pro 4. MZ, předání KÚ do konce měsíce.
  • Zhodnocení Adventu – velmi účinná propagační akce, celkově úspěšný průběh, velký zájem veřejnosti o chemické experimenty, dobře umístěny propagační znaky. Obě pracoviště měla neustále velký počet zájemců z řad veřejnosti. U efektních pokusů modulu 4 bylo třeba z bezpečnostního hlediska omezovat počet návštěvníků.  Zajistit větší množství chemikálií a pomůcek vhodných na promo akce projektu do budoucna.  Bude provedena evaluace akce metodikem – evaluátorem.
  • Publicitu akcí projektu, fotodokumentaci aktivit, porad včetně fotek propagačních  předmětů s ohledem na termín 3. MZ včetně tisku materiálů do MZ zajistí garant publicity.
  • Vybavení  místní  kanceláře – dokoupit   kancelářské  potřeby  dle  požadavků  a potřeb realizačního týmu,  případně  zajistit  skartovačku, varnou konvici.
  • Stav průběžného zpracování modulů projektu: V modulu  3 – CLIL zpracováno do konce listopadu 9 anglických návodů v 1. verzi (Extraction, Crystallization, Soap, Quantity, TLC, Neutralization, Acidity and Basity, Distillation, Redox I), doplněných o pracovní list žáka. Práce dále pokračují, od prosince začnou vnitřní  korektury prvních verzí návodů.
  • Stav modulu č.4 – Efektních chemických pokusů: do konce prosince bude zpracováno 10 návodů k chemickým experimentům (Nehořlavá nit, Samozápalná směs, Modrý pokus, Živočišné uhlí, Bengálský oheň, Čpavkový vodotrysk, Faraónovy hadi, Sloní pasta, Zápalná šňůra, Malování ohněm). Práce průběžně pokračují dále v roce 2014.
  • Stav modulu č. 1 – v prosinci byly dokončeny poslední dva malé návody. Všechny návody projdou vnitřními korekturami chemiků na základě poznatků z odučených hodin a ověření v praxi. Videa se dokončují k poslední části předaných vytvořených návodů v prvních verzích a začínají  procházet redakčními úpravami a ověřováním na interaktivní tabuli.
  • Vytvořit novoročenku za projekt a umístit na web projektu, resp. školy. Další porada v novém roce. Přejeme všem příjemné vánoční svátky.
Název projektu

Interaktivní laboratoř chemie

CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Adresa příjemce

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Purkyňova 12
746 01 Opava

tel.: +420 553 760 500

www.zemedelka.opava.cz