Modul I
Multimediální & klasická laboratoř chemika

Modul II
Katalog chemických látek a přípravků

Modul III
CLIL metoda v laboratorní technice

Modul IV
Zábavná experimentální chemie

Modul V
Odborné praxe, exkurze a stážeNázev projektu: Interaktivní laboratoř chemie

 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Pracovní porada

Pracovní porada

 

Zápis z jednání pracovní porady projektu, konané dne 17. 10. 2013   v kanceláři projektu Masarykovy střední školy zemědělské a VOŠ, Opava.

Přítomni dle prezenční listiny.

 

 

 

Obsah jednání:

Úkoly z minulé porady splněny

Seznámení s novým finančním manažerem projektu Bc. Vlastimilem Raidou. Upřesnění pracovních povinností, zajištění osobních údajů na DPP pro exkurze apod.

Byly uskutečněny 2 exkurze – Dlouhé Stráně a Ostravar, podklady pro proplacení, prezenční listiny, zprávy z exkurzí.

Zjistit možnosti úhrady vstupného na exkurzích.

Zakoupit mikroskop.

Zajištění propagačních materiálů 15 ks deštníků a 15 ks zateplené vesty (použití v rámci předvádění chem. pokusů na Adventu).

Příští pracovní porada proběhne dle potřeby.

Název projektu

Interaktivní laboratoř chemie

CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Adresa příjemce

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Purkyňova 12
746 01 Opava

tel.: +420 553 760 500

www.zemedelka.opava.cz