Modul I
Multimediální & klasická laboratoř chemika

Modul II
Katalog chemických látek a přípravků

Modul III
CLIL metoda v laboratorní technice

Modul IV
Zábavná experimentální chemie

Modul V
Odborné praxe, exkurze a stážeNázev projektu: Interaktivní laboratoř chemie

 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Pracovní porada

Pracovní porada

 

Zápis z jednání pracovní porady č. 11 projektu, konané dne 22. 2. 2013   v kanceláři projektu Masarykovy střední školy zemědělské a VOŠ, Opava.

Přítomni: dle prezenční listiny

 

 

 

Pro laboratorní cvičení cílové skupiny žáků bude zakoupena čistička demi vody a fotokolorimetr, sušárna a ultrazvuková lázeň bude zakoupena později.

V průběhu února byly zpracovány v první verze dalších tří velkých laboratorních návodů oboru Chemik–operátor (Strukturní modely, Důkazové reakce aniontů, Důkazové reakce kationtů) a čtyř malých laboratorních návodů (Enzymy, Vážková analýza – gravimetrie, Esterifikace, Hydroxyderiváty – fenoly). Práce na tvorbě návodů dále pokračují.

Byly provedeny pokusy a natočeny videosekvence a sestřihány pracovní verze videí k dalším laboratorním pracím (Podvojné soli, Strukturní modely, TCL). Práce na vizualizaci pokusů průběžně pokračují.

Po kontrole zásob chemikálií a dokoupení chybějících chemikálií bude provedena i kontrola katalogu chemikálií a bude provedeno jeho doplnění.

Příští pracovní porada proběhne v měsíci březnu, jinak dle potřeby.

Název projektu

Interaktivní laboratoř chemie

CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Adresa příjemce

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Purkyňova 12
746 01 Opava

tel.: +420 553 760 500

www.zemedelka.opava.cz