Modul I
Multimediální & klasická laboratoř chemika

Modul II
Katalog chemických látek a přípravků

Modul III
CLIL metoda v laboratorní technice

Modul IV
Zábavná experimentální chemie

Modul V
Odborné praxe, exkurze a stážeNázev projektu: Interaktivní laboratoř chemie

 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Pracovní porada

Pracovní porada

 

Zápis z jednání pracovní porady č. 1  projektu, konané dne 1.3.2012   v kanceláři projektu Chemie Masarykovy střední školy zemědělské a VOŠ, Opava.

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Přítomní byli seznámeni s cíly a obsahem projektu, s jeho harmonogramem a výší přidělené podpory. Byl vytvořen základní realizační tým ve složení manažer projektu, zástupce manažera, finanční manažer a účetní, garant pro publicitu a ICT techniku, mzdová účetní.

Během roku bude tým dále rozšířen o pracovní pozice metodiků chemie a AJ, expertů chemiků, resp. další. Členové realizačního týmu byli seznámeni se svými pracovními náplněmi a úvazky a převzali pracovní dohody.Bude zadáno zhotovení dvou vývěsních tabulí o projektu, které budou umístěny u vchodu do areálu a hlavního vchodu do budovy. Kanceláře projektu budou rovněž označeny dvěma tabulemi dle pravidel vizuální identity.

Budou vytvořeny webové stránky projektu s dalším propojením k chystaným modulům projektu. Organizací a zajištěním průběhu výběrového řízení (VŘ) na veřejnou zakázku laboratorního nábytku jsou pověřeni manažer projektu, zástupce manažera a finanční manažer.

Název projektu

Interaktivní laboratoř chemie

CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Adresa příjemce

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Purkyňova 12
746 01 Opava

tel.: +420 553 760 500

www.zemedelka.opava.cz