Modul I
Multimediální & klasická laboratoř chemika

Modul II
Katalog chemických látek a přípravků

Modul III
CLIL metoda v laboratorní technice

Modul IV
Zábavná experimentální chemie

Modul V
Odborné praxe, exkurze a stážeNázev projektu: Interaktivní laboratoř chemie

 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Pracovní porada

Pracovní porada

 

Zápis z jednání pracovní porady č. 6  projektu, konané dne 25.9.2012  v kanceláři projektu Chemie, Masarykovy střední školy zemědělské a VOŠ, Opava.

Přítomni: dle prezenční listiny

Byly zahájeny práce na propagačních materiálech (zhotoveny bločky a flash disky). Dále dokončování Katalogu chemikálií a přípravy k jeho publikaci.

Byly zpracovány podklady pro VŘ ICT a připomínky k monitorovací zprávě.

Dále jsou rozpracovány dílčí úkoly pro jednotlivé garanty. Příští pracovní porada realizačního týmu proběhne v měsíci říjnu, jinak dle potřeby.

Název projektu

Interaktivní laboratoř chemie

CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Adresa příjemce

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Purkyňova 12
746 01 Opava

tel.: +420 553 760 500

www.zemedelka.opava.cz