Modul I
Multimediální & klasická laboratoř chemika

Modul II
Katalog chemických látek a přípravků

Modul III
CLIL metoda v laboratorní technice

Modul IV
Zábavná experimentální chemie

Modul V
Odborné praxe, exkurze a stážeNázev projektu: Interaktivní laboratoř chemie

 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Barum

Barum

 

Dne 11.9. 2012 se malá skupinka žáků s odbornou specializací Plastikář – gumař spolu  s vyučujícím zúčastnili exkurze v podniku barum Continental, a.s . v Otrokovicích.

Po velmi časném začátku cesty v 6 hod z Opavy jsme zahájili před 9 hod exkurzi v Otrokovicích odborným výkladem pana Karla Kubíčka, vedoucího provozu.

Pan Kubíček  má na starosti praktický výcvik učňů  a žáků odborných škol ze Zlína, takže přesně dovedl odhadnout naše znalosti a přizpůsobil  velmi podrobný výklad našim potřebám.

Prošli jsme skladovou část, přípravnu  směsí s váhovnou a domícháváním směsí na několika patrech, pracoviště konfekce, lisovnu s vulkanizačními lisy,dokončovací operace, zkoušení pneumatik , výrobu membrán do lisů a finální sklad s expedicí.

U každého stroje jsme zastavili na delší dobu a podrobně probírali technologický postup, složení směsí a polotovarů, značení a kontrolu procesu, začlenění kroků do celého procesu.

Po skončení exkurze v Barumu následovalo jednání a konzultace  pedagogů na Střední odborné škole v Otrokovicích k výukovým plánům a zajištění materiálů pro obor s touto specifikací.

Exkurze byla velmi náročná a velmi přínosná, v souladu se současně probíraným učivem žáků této specializace.

Zpracovala: Ing. Alena Bernardová

Zprávu z exkurze stáhnete ZDE!

Název projektu

Interaktivní laboratoř chemie

CZ.1.07/1.1.24/01.0023

Adresa příjemce

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Purkyňova 12
746 01 Opava

tel.: +420 553 760 500

www.zemedelka.opava.cz